Інститут археології
Institute of Archaeology homepage

Повернення / Back

МИХАЙЛО ВІДЕЙКО
Інститут археології 
Національної академії наук України
Відділ археології енеоліту та бронзового віку

 

MYKHAILO VIDEIKO
Institute of Archaeology, 
National Academy of Sciences of Ukraine
Department of archaeology of Copper and Bronze Ages

E-mail:
videiko@iananu.kiev.ua

або (or)
videiko@i.com.ua

Я український археолог, спеціалізація - доба мідного віку, трипільська археологічна культура. Кандидатську дисертацію захистив у 1993 році, науковий керівник - к.і.н. М.М.Шмаглій. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка в 1982 р. Нині працюю в Інституті археології НАН України, у відділі археології енеоліту - бронзового віку, старший науковий співробітник. З 2001 року викладаю спецкурси студентам другого року навчання археологічного магістеріуму  Національного університету Києво-Могилянська Академія. 

Background
I am an Ukrainian archaeologist, specializing in the Copper Age period (Trypillya culture). I received my Ph.D. at the Institute of Archaeology  in 1993.  My advisor - Mykolaj M.Shmaglij.  Before that, I received a Master's degree from Taras Shevchenko State University  at Kiev in 1982, under the guidance of Yelena Tzvek.  I came to the Institute of Archaeology in 1982 where I am  now an senior staff scientist. 


NEW!  For students from North America
 June 2-24 , 2003:
Study-Tour: lections and expedition
   The Kyiv Mokhyla Academy University, Ukraine, is offering a study course about the Trypillian Civilization, available for the first time to students from North America. This course, taught in English, will be held in Ukraine
.Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC 

Trypillya Civilization program


Лекційні курси - Courses
Мої лекційні курси відображають дослідницькі інтереси та присвячені археологічним культурам мідного віку і доби  неоліту. 
Розраховані на студентів другого року навчання Археологічного магістеріуму Національного університету Києво - Могилянська академія.Перший курс, "Трипільська протоцивілізація"
охоплює період 5400 - 2750 рр. до Р.Х., прочитаний 2001 року. 
Другий курс - "Найдавніші хлібороби України" (період 6500 - 2750 рр. до Р.Х.) - восени 2002 року.
My course offerings reflect my interest in  social archaeology and Copper Age cultures. The first course, "Trypillya protocivilization" (2001). All about  Trypillya culture, which  betveen 5400 - 2750 BC in Ukraine existed. The second course "The ancient Farming cultures in Ukraine"(2002).
The Neolithic and copper Age cultures in Ukraine and nearest territories betveen 6500 - 2750 BC in light of the new investigations.All courses at National University Kyiv - Mohyla Academy (for second year students of Archaeological Magisterium).

Наукові інтереси * Research interests
Сім-шість тисячолітть тому. Початок історії європейської цивілізації. Час, коли люди закладали її підвалини, опанувавши мистецтво хліборобства. Вони винайшли ремесла - гончарство, ткацтво, навчилися плавити і обробляти метали. Без цього дальша історія була б просто неможлива. Як це відбувалося - в часі, в просторі. Хто і чому збудував перші міста, який вони мали вигляд. Земля ховає відповіді на безліч подібних питань. Питання лише в тому, як ці відповіді шукати і як знайти.
Три десятиліття тому почалося дослідження величезних поселень трипільської культури, трипільських протоміст. Відтворення їх історії вже два десятиріччя цікавить мене понад усе. 
Багаторічній  історії та певним підсумкам наукових пошуків  присвячена книга "Трипільські протоміста. Історія досліджень.".Київ, 2002
Місце трипільської культури в історії цивілізації Старої  Європи - цей напрямок пошуків цілком логічно пов'язаний із попереднім, адже чим більше коло пошуків, тим більше шансів знайти потрібні ланки і фрагменти, щоб вибудувати цілісну картину праісторії.
Трипільській протоцивілізації присвячене науково-популярне видання "Трипільська цивілізація". Київ, 2002.
Вивченню її місця в світі протоцивілізацій Європи - статті у виданні Baltic-Pontic Studies.
Всі ці пошуки можуть відбуватися лише в певних часових координатах - їх визначення, в тому числі методами природничих наук є важливою ділянкою наукових пошуків. Отже, вивчення питань абсолютної хронології мідного віку та початку доби бронзи.
Вивчаючи трипільські старожитності кожного разу маєш справу  або з науковими працями, або з колекціями із розкопок своїх попередників. Кожного разу відтворювалася картина наукових пошуків попередників. Праця у бібліотеках, архівах і фондосховищах викликала зацікавлення в історії вивчення Трипілля. Даниною цьому зацікавленню стали біографічні довідки та  нариси з історії вивчення окремих ключових проблем Трипілля-Кукутені.
Посилання на друковані видання також в розділі   Selected publications

Новини та цікаві місця  *  News and interesting places
Подорож в Трипільський Світ
Археологічний музей в с.Трипілля   *  Archaeological Museum at Trypillya
Пошуки держави Аратта

Повернення / Back