Інститут археології

 

Журнал "Археологія"

Передплата
Розповсюдження
Редакція
журналу
Памятка
автору


 

Адреса редакції: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12.

Головний редактор — академік НАН України
ТОЛОЧКО Петро Петрович

Засновник:
Національна Академія наук України,
Інститут археології НАН України.

Проблематика:
археологія та давня історія.

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ №432 від 23.02.1994

Періодичність:
щоквартально.

Мова видання:
українська, а також російська, англійська.

Сфера розповсюдження :
загальнодержавна.

Підписка офомлюється у любому відділенні зв'язку за каталогами Укрдруку.

Поточні номери та номери минулих років також можна придбати за адресою:
04210, м. Київ
пр-т Героїв Сталінграда, 12
тел. (+380 44) 256-11-38

 

Передплата

Передплата на журнал "Археологія" здійснюється у всіх поштових відділеннях України та країн СНД. Інформацію по передплаті видання вміщено у каталогах "Каталог видань України" (для України) та "Пресса России" (для країн СНД). 

Мінімальний термін передплати - квартал.
Індекс: 74006
Формат: 70х108 №1/16
Обсяг (к-кість стор.): 160
Вага 1 прим. (у граммах): 150
Стандарт упаковки: 20 прим. у пачці

Вверх

 

Розповсюдження

По території України поточні номери журналу розповсюджуються за передплатою через державне підприємство "Преса". Інформацію вміщено у "Каталозі видань України", який можна знайти у всіх поштових відділеннях України.

Попередні та поточні номери журналу "Археологія" можна також придбати за адресою:
Україна
04210, Київ - 210
пр. Героїв Сталінграду, 12
Редакція журналу "Археологія"
Тел.: (+380 44) 256-11-38
Факс: (+3-8-044) 418-33-06
e-mail: editor_arh@iananu.kiev.ua

Для придбання поточних та попередніх номерів журналу без здійснення передплати, за відсутності офіційних розповсюджувачів чи для того, щоб передплатити журнал у редакції, необхідно відправити замовлення із зазначенням номеру журналу, кількості примірників, адреси та реквізитів замовника на зазначений редакційний e-mail, факс або поштову адресу. Оплата здійснюється банківським переказом.

Вверх

Редакція журналу

Пам’ятка автору

Головний редактор:

  П.П. Толочко, академік НАН України

А. Оформлення тексту

1. Надіслані матеріали приймаються українською (английською та росийською) мовою обсягом до 40 тис. знаків (анотація, ілюстрації, список рисунків з підрисунковими підписами, резюме англійською та російською мовою і анкетні дані автора) в електронному (формат RTF) та роздрукованому (обов’язково) варіантах.

2. Увесь текст друкується 14-м шрифтом Times New Roman, через 1,5 інтервали. Географічні назви подаються в офіційно прийнятій транскрипції. Слова не скорочуються.

3. Точно вказується джерело цитати.

4. Посилання у тексті оформлюються напівкодом, напр.: (Іванов 1990, с. 21, рис. 5, табл. 3). В кінці текста подається список літератури в алфавітному порядку, напр.:
Іванов А.А. Нові знахідки. — К., 1990.
Іванов А.А. Пам’ятки України. — К., 1990а.
Іванов А.А. Про культурну атрибуцію знахідки на Надпоріжжі // Археологія, 1995, № 3. — С. 28—36.
Петров А.А. Новый памятник древнего зодчества // Памятники древнего зодчества. — М.—Л., 1985. — С. 45—56.

5. Необхідне подання списку використаних офіційно прийнятих скорочень.

Б. Оформлення рисунків

1. Всі типи ілюстрацій позначають: Рис.

2. Нумерація ілюстративних матеріалів повинна бути наскрізна і послідовна, без пропусків та повторень.

3. Ілюстрації, в тому числі рисунки на таблицях, повинні бути пов’язані з текстом.

4. Підрисункові підписи. На звороті ілюстрації підписують прізвище автора, назву статті, номер рисунка арабськими цифрами.

5. Якщо ілюстрації мають умовні знаки — "легенду", всі вони повинні мати розшифровку в підрисунковому тексті.

6. Рисунки, якщо вони подаються в електронному варіанті повинні бути у форматі TIFF або JPEG не менше за 300 dpi. Якщо рисунок роздруковано з електронного варіанту, подання відповідного файлу обов’язкове.

7. Табличні матеріали до статті слід подавати у форматі, що відповідає технічним можливостям типографського друку. Вони не мають перевищувати 40 % її загального обсягу.

Увага!
Перевага у публікації матеріалів буде надаватися передплатникам журналу.
При недотриманні поданих вище правил редакція не приймає матеріали до розгляду.
Відповідальність за точність наведених даних несуть автори статей і публікацій.
Точка зору редакції може не співпадати з точкою зору авторів.

Вверх

Заступник головного редактора:

Г.Ю. Івакін, член-кореспондент НАН України

Відповідальний секретар:

 Н.О. Гаврилюк, доктор історичних наук

Члени редколегії:

Баран В.Д., член-кореспондент НАН України

Болтрик Ю.В., кандидат історичних наук

 Бороффка Н., доктор хаб. (Німеччина)

 Бруяко І.В., доктор історичних наук

 Буйских А.В., доктор історичних наук

 Гладких М.І., доктор історичних наук

 Голод Р., професор (США)

 Залізняк Л.Л., доктор історичних наук

 Казанський М., доктор хаб. (Франція)

 Крижицький С.Д., член-кореспондент НАН України

 Моця О.П., член-кореспондент НАН України

 Отрощенко В.В., доктор історичних наук

 Петраускас О.В., кандидат історичних наук

 Ситник О.С., доктор історичних наук

 Скорий С.А., доктор історичних наук

 Сорочан С.Б., доктор історичних наук

 Терпиловський Р.В., доктор історичних наук

 Хохоровскі Я., доктор хаб. (Польща)

 Чабай В.П., член-кореспондент НАН України

Вверх


Електронна пошта:  editor_arh@iananu.org.ua та editors_arch@ukr.net

home