Інститут археології НАН України

Науковий архів


. Матеріали, які зберігаються в науковому архіві Інституту археології є унікальним джерелом досліджень з історії, археології, етнографії, музеєзнавства та мистецтвознавства. Архівні фонди нараховують понад 180 тис. одиниць зберігання. В основному — це звіти археологічних експедицій з 1919 по 1998 рр., а також рукописні наукові праці з археології, історії, етнографії та антропології, докторські і кандидатські дисертації. Перлиною наукового архіву Інституту є особисті фонди видатних українських вчених-археологів:Ф.К.Вовка, В.В.Хвойки, Д.М.Щербаківського, В.П.Петрова та інших. Докладніше про архівні ресурси дивись сторінку Наукового архіву Інституту археології «АРХІВНІ РЕСУРСИ»


Інститут археології НАН України
АРХІВНІ РЕСУРСИ