Інститут археології НАН України

«Археологія»


 «Археологія» — науковий журнал Інституту археології НАН України. Головний редактор П. П. Толочко. Виходить з 1989 р. чотири рази на рік. Попередниками були однойменні видання: щорічник 1947—1970 (Т. 1—24) та квартальник 1991—1989 рр. (60 випусків). У журналі висвітлюються проблеми археології та стародавньої історії України, а також інших країн, публікуються теоритичні, наукові дослідження, нові археологічні відкриття, дискусії, рецензії, хроніка.
Окремі номери присвячені видатним археологам минулого та сучасності, зокрема С. М. Бібікову (№ 3, 1996 р.); О. І. Тереножкіну ( № 4, 1996 р.); В. Ф. Генінгу (№ 3, 1997 р.), Л. М. Славіну (№ 4, 1997 р.), Б. О. Рибакову (№ 2, 1998 р.), визначним датам в історії археології, таким як ювілеїї досліджень трипільскої культури (№3, 1993 р.), Ольвії (№2, 1994 р.) та ін.
 
Доктор історичних наук В.М.Зубар, відповідальний секретар редакційної колегії журналу "Археологія"
В редакції журналу


Інститут археології НАН України
Журнал "Археологія"